Category: Business

Financial Management for SMES

The secret of growing organization to attain the highest performance and grow to operate in the domestic and international markets lies on its ability to align the Vision and Mission of the organization with the daily operations. Big projects or businesses require big vision that is translated into the staff commitments and work processes.

Read More

Corporate Strategic Planning for Business Organizations

The secret of growing organization to attain the highest performance and grow to operate in the domestic and international markets lies on its ability to align the Vision and Mission of the organization with the daily operations. Big projects or businesses require big vision that is translated into the staff commitments and work processes.

Read More

Sales and customer retention strategy Training

TAPBDS has noticed that there are times when many businesses struggle to find out the reasons for their business dropping sales or royal customers leaving the business.

Read More

Announcing promising new partnership to develop agribusinesses in Tanzania

We are proud to announce that TAPBDS is the newest member of our Local Expert Network (LEN). This partnership represents our first Local Expert in Tanzania.

Read More

Biashara na utekelezaji kipindi cha covid-19

Je, biashara zinawezaje kuepuka madhara yanayoletwa na janga la Covid-19 katika utekelezaji wa makubaliano yake ya kimkataba? TAPBDS tunatambua kwamba huu ni wakati ambao biashara nyingi zinahangaika kutafuta ufumbuzi wa masuala mbalimbali yanayosababishwa na athari za janga la Corona….

Read More

Call For Proposal

Taasisi ya wataalam wa masuala ya kuendeleza biashara Tanzania (TAPBDS CO. LTD) imepokea ruzuku kutoka kwa Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) kwa kuongeza matumizi ya teknolojia za kupunguza hasara baada ya mavuno chini ya mradi unaoitwa…

Read More